Home >

Agile Test Coach

Locatie

Almelo

Naam organisatie

sQout

Profiel Agile Test Coach

Opdracht-/functiebeschrijving
De agile test coach maakt deel uit van de Maakplaats dat uit een 11-tal scrum teams bestaat. Hij/zij is verantwoordelijk voor het begeleiden en coachen van de testers/modelleurs die in de scrum teams zitten en voor het verder professionaliseren van het testen binnen de Maakplaats. Van de test coach wordt tevens verwacht dat hij/zij een bijdrage levert in de transitie van de maakteams naar de toekomstige onderhoud en beheer situatie die via DevOps teams gaat plaatsvinden.
De agile test coach is ook in staat om zelf een bijdrage te leveren in het testproces. Van de test coach wordt een proactieve houding verwacht bij het nadenken over en analyseren van de opzet van het testen in een agile context en de verschillende testsoorten die de kwaliteit van de opgeleverde software moet borgen. Met name het zo vroeg mogelijk in het ontwikkeltraject betrekken van het testen is daarbij een speerpunt. De test coach werkt nauw samen met de uitvoerende testers in de scrum teams en begeleidt hen bij het verder integreren van de testwerkzaamheden in de teams. Het rapporteren van testresultaten alsmede het begeleiden van ‘acceptatie testen’ c.q. simulaties door de business. Ook wordt er van de test coach verwacht dat hij/zij een heldere visie omtrent het automatiseren van testen binnen de context van de NVWA vormt en uitdraagt. De agile test coach heeft ervaring met het werken in een omgeving waarbij SAfe toegepast wordt.

Gevraagd Agile Test Coach

Kennis en ervaring met agile werken met meerdere parallelle scrumteams volgens het SAFE framework > 1 jaar
Kennis en ervaring met verschillende testvormen en geautomatiseerde regressietesten > 3 jaar
Kennis van en ervaring met iteratieve ontwikkelmethodieken (SCRUM en SAFE) > 3 jaar
Kennis van JIRA, Confluence en Jenkins > 3 jaar
Kennis en ervaring met inzetten geautomatiseerde testen op basis van Selenium en Robotframework > 1 jaar

Opleiding/Certificaat: TMap NEXT Foundation

Wensen
communicatief vaardige teamspeler die via een coachende houding medewerkers verder helpt en het agile testen op een hoger plan brengt
In staat bij anderen vertrouwen te wekken in de eigen professionaliteit, integriteit, deskundigheid en doelmatigheid.
Gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten; toont vasthoudendheid bij tegenslagen.

Kennis van werken met SCRUM : PSMI Cerificaat
Overtuigingskracht
Initiatiefrijk, proactief, zelfstandig en een grote flexibiliteit

Bedrijfsprofiel Agile Test Coach

Achtergrond
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.

Om dit doel te bereiken is het programma PI&I ingericht. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum/SAFe) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht.
Almelo Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.