Home >

HR Medewerker 24-28 u p/w

Locatie

Almelo

Publish date

01-08-2019

Naam organisatie

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT27425
Omgeving: Raalte
Startdatum: 1 oktober 2019
Einddatum: 30 juni 2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24 - 28
Intakegesprek: De gesprekken vinden plaatst op 9 september 2019 in de middag.
Sluitingsdatum: Donderdag 29 augustus 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een HR Medewerker voor 24 tot 28 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De basis HR processen zijn niet meer voldoende op orde. Medewerkers, domeinmanagers en directie hebben behoefte aan eenduidige en voorspelbare ondersteuning en advisering. Stuurinformatie is onvoldoende beschikbaar. Afspraken en procedures zijn niet duidelijk en/of sluiten niet meer aan op de gewijzigde context van de organisatie.

Onze opdrachtgever is op zoek naar een HR medewerker die ervaring heeft met het structuren van processen en met een analytische blik naar het HR werkveld kijkt.

Gevraagd resultaat:

 • Verschillende HR processen weer op orde te brengen. Voor elk proces de volgende stappen doorlopen:
  - Vaststellen betrokkenen en de verschillende rollen die ze hebben;
  - Doel en resultaat van het proces vaststellen;
  - Gewenst proces uitwerken, werkafspraken maken en proces uitrollen.

Vooralsnog worden in ieder geval de volgende HR processen onderzocht en uitgewerkt:

 • Sturings- en verantwoordingsinformatie / HR analytics
  Om het management tijdig te kunnen informeren en adviseren over diverse onderdelen van de bedrijfsvoering is het noodzakelijk te beschikken over diverse ken- en stuurgetallen. Er is een start gemaakt met het inzichtelijk maken van: formatie en bezetting, loonsom, ziekteverzuimcijfers. Aanvullend moet geïnventariseerd worden aan welke aanvullende kengetallen behoefte is. Om vervolgens gefaseerd deze stuurinformatie op te gaan leveren en werkwijze en processen in te richten om dit structureel te borgen.
 • Formatie, bezetting, loonsom
  Optimaliseren proces formatie en bezetting in combinatie met het sturen op loonsom. Hierbij zorgen voor het uitwerken en implementeren van heldere taken, rollen en verantwoordelijkheden in processen en werkafspraken met de verschillende actoren ( personeels- en salaris administratie, financiën, managers en directie).
 • HR instrumenten
  Aanscherpen en uitwerken processen, onder meer voor werkkostenregeling, attentieregeling, opleidingsbudgetten. Zorgen voor heldere vastlegging van spelregels, werkafspraken en instructies.
 • Mobiliteit (werving & selectie en inhuur)
  Heldere procesafspraken maken met betrekking tot werving en selectie, waaronder spelregels vacature invulling en afspraken over de werkwijze om interne mobiliteit te ondersteunen/bevorderen. Daarnaast het proces inhuur uitwerken en inbedden, inclusief administratieve afhandeling.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO 4 diploma.
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als medewerker HR en je hebt ervaring met structureren en implementeren van HR processen.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over ervaring binnen de overheid.
Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Analytisch
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Communicatief vaardig
 • Procesmatig werken

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

onze nieuwste vacatures
Almelo
regio Almelo
Almelo Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.